03/07/18

Безработицата пада на най-ниско ниво от 1989 г. насам


Ситуацията на пазара на труда продължава да се подобрява. Нормата на безработица за първите три месеца на годината се свива до 5.7%, или едва около 190 хиляди безработни – стойности, които са много близки до историческия минимум, отчетен в края на 2008 г.
Това пише в доклад на УниКредит в последния си тримесечен анализ за икономиката на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Икономиката създаде 63 хил. работни места повече през първото тримесечие на 2018 г. Очакванията са, че през годината нормата на безработицата да достигне средна стойност от 5.4%, което би било и най-ниското равнище от 1989 г. насам.
Икономиката на България е на път да отчете през 2018 г. най-високия темп на растеж от световната финансова криза насам. Очаква се реалният ръст на БВП да достигне 4% на годишна база през тази година, подкрепен нарастването на доходите, увеличаването на задлъжнялостта в сектора на домакинствата, както и от съживяването в строителството на жилища и усвояването на средства от ЕС.
Тези фактори се очаква да спомогнат за това растежът да е достатъчно широко базиран и устойчив, така че да се забави едва незначително през 2019 г. до 3.9% на годишна база. В допълнение, увеличеното усвояване на средствата от ЕС в почти пълна степен ще компенсира очаквания спад на излишъка по текущата сметка, което ще спомогне за запазването на стабилен разширен основен баланс, се казва още в доклада.

Източник:
https://www.monitor.bg/bgAdvertisements